gradbeni nadzor

Popoln gradbeni nadzor

Od idej do uporabe objekta pod nadzorom strokovnjaka

Gradbeni nadzor je ključna dejavnost v sklopu gradbenega procesa in gre za odgovorno nalogo, ki med drugim zahteva usklajevanje del na gradbišču, spremljanje načrtov, pregledovanje uporabljenih materialov ter poznavanje zakonodaje.

Za vas zagotovimo kakovosten nadzor gradnje v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, redno spremljamo gradnjo objekta, sodelujemo z izvajalci in drugimi deležniki in preverjamo ustreznost dokumentacije.

Delujemo v vašem interesu in pomagamo zagotoviti, da se vaš projekt izvaja v skladu s pričakovanji glede kakovosti, varnosti, stroškov in časa.

gradbeni nadzor 1

Preverite

Oblike angažiranja nadzora

gradbeni nadzor 2

GRADBENI NADZOR

skladno z Gradbenim zakonom GZ-1

 • kontrola skladnosti gradnje s PZI in predpisi

 • nadzor kakovosti izvedenih del in uporabljenih materialov

 • redni obiski gradbišča in vpisovanje ugotovitev v gradbeni dnevnik

 • komunikacija med udeleženci gradnje

 • opozarjanje na napake

 • pregled PID in DZO

RAZŠIRJEN NADZOR

dodatne aktivnosti za strokovno podporo naročniku

 • pregled knjige obračunskih izmer

 • pregled mesečnih obračunskih situacij

 • svetovanje ob spremembah in finančni pregled le-teh

 • končni obračun izvedenih del

 • terminsko spremljanje gradnje

 • pregled dokumentacije ob zaključku gradnje

SVETOVALNI INŽENIRING

nadzor se vključi že v fazi pred izborom izvajalca

poleg aktivnosti iz predhodnih oblik nadzora še:

 • sodelovanje pri pregledu projektne in razpisne dokumentacije

 • izdelava analiz ponudb izvajalcev

 • sodelovanje pri sklepanju pogodbe z izvajalcem del

 • aktivnosti ob predaji objekta naročniku

 • spremljanje objekta v garancijski dobi

gradbeni-nadzor-2

Naš pristop

Kakovost, učinkovitost, legitimnost

Naš cilj je zagotoviti visoko kakovostno gradbeno izkušnjo, ki prispeva k uspešni izvedbi projekta, zmanjšuje tveganje za nastanek napak in prispeva k časovni in stroškovni optimizaciji projekta.
S tesnim sodelovanjem z vsemi udeleženci na projektu se konstruktivno rešuje problematike in se ustrezno dokumentira, kar je ključno za sledljivost in reševanje morebitnih sporov.

S preventivnim delovanjem nadzornika se preprečuje nastajanje napak pri gradnji in s tem omogoči kakovostno in kvalitetno izvedbo gradnje za celoten življenjski cikel objekta.
Točen obseg dela in opravljene storitve so podrobneje določene v pogodbi z naročnikom, v nadaljevanju kratek povzetek naših storitev.

Zakaj izbrati PRO-MOČ d.o.o.?

Kontakt

Za brezhibno izvedbo stopite v stik z nami!

Za več informacij o tem, kako lahko PRO-MOČ d.o.o. pomaga pri vašem gradbenem projektu, nas kontaktirajte.